MENU
WŁADZE, STRUKTURA
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej
Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej
Organy Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisja Finansowo- Budżetowa
Komisja Socjalno-Bytowa ORL
Komisja Nauki i Kształcenia
Komisja Etyki
Komisja Organizacyjna
Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów
Komisja Praktyk Lekarskich
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Tarnów
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Brzesko
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Bochnia
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Dąbrowa Tarnowska
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Tuchów
Komisja Stomatologiczna
Komisja Młodych Lekarzy i Sportu
Wybory 2009
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów
Do zadań Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów należy:
1. Integracja społeczności emeryckiej lekarzy poprzez: - prowadzenie Klubu „ Pod Eskulapem” - organizacja wycieczek dla lekarzy emerytów i rencistów
2. Pomoc socjalno- bytowa lekarzom emerytom i rencistom, otoczenie ich opieką i wsparciem w miejscu zamieszkania
3. Bieżące informowanie Okręgowej Rady Lekarskiej o problemach ważnych dla środowiska lekarzy emerytów i rencistów oraz proponowanie sposobów rozwiązywania tych problemów.
4. Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia udziału lekarzy emerytów i rencistów w pracach organów samorządu lekarskiego.
5. Współpraca z innymi komisjami problemowymi.
6. Inne zlecone przez Okręgowa Radę Lekarską i jej Prezydium.
 
Osoby:
Przewodnicząca Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów
lekarz Zofia Tomik
Zofia Tomik
Zastępca Przewodniczącej Komisji Lekarzy Emerytów
lek.dent. Łucja Kostek
Sekretarz Komisji Lekarzy Emerytów
lekarz Alina Bałut
Skarbnik Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów
lek. dent. Jadwiga Kuhl
Członek Komisji Lekarzy Emerytów
lekarz Stefania Bobulska
Członek Komisji Lekarzy Emerytów
lekarz Wanda Bochenek
Członek Komisji Lekarzy Emerytów
lekarz Romualda Bogusz
Członek Komisji Lekarzy Emerytów
lekarz Maria Stasior
Członek Komisji Lekarzy Emerytów
lek. dent. Izabela Wełnowska

     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów